có nên mượn tiền không

Những gợi ý nhỏ giúp bạn giải quyết vấn đề mượn tiền

25364-lending-borrowing-money-shake-hands-debt-dollars-business-deal-wide-1200w-tn_ Ngoài ra, nếu phải đi vay chỉ để có tiền cho ai đó mượn, thì điều đó chẳng khác nào việc bạn đang tự xé đi bản kế hoạch tài chính của mình. Tuy nhiên về lý trí, khi bạn cho người thân hoặc bạn bè mượn tiền và thường không tính lãi suất, thì