chuyện khoa học hiện đại

Cách phá vỡ định luật thứ hai của nhiệt động lực học cơ bản

1478575852-g1 Khi năng lượng sử dụng trong một hệ khép kín bị giảm, năng lượng không sử dụng tăng lên, thì entanpi sẽ tăng lên. Entanpi là một thước đo về Các định luật động lực học là một trong những nguyên tắc quan trọng trong vật lý hiện đại, bởi chúng xác định được ba