những di sản ấn tượng ở nước ngoài

Tìm hiểu những di sản UNESCO ấn tượng năm 2016

di-san-1 Khu cảnh quan văn hóa nghệ thuật Châu Giang Hoa Sơn, Trung Quốc: Có niên đại từ thế kỷ 5 trước Công nguyên tới thế kỷ 2 sau Để được công nhận là Di sản thế giới, các địa điểm này phải thỏa mãn nhiều tiêu chí, như “thể hiện một kiệt tác về sự